Passion: een nieuwe generatie?

“Passion, Passion? Je bedoelt die film van Mel Gibson?” Dat is het antwoord wat de meeste christelijke studenten in Nederland geven als je aan hen vraagt of ze wel eens van Passion hebben gehoord. Passion conferences (kort Passion) is een christelijke jongerenbeweging in de VS. De beweging is vrij radicaal en is in de twaalf jaar dat het bestaat gegroeid van tweeduizend studenten op de eerste conferentie naar tienduizenden op de laatste. Hoe kan deze beweging zo snel groeien tot één van de meest spraakmakende bewegingen in de VS?

Passion conferences (kort Passion) is opgericht in 1996 met als doel studenten (18-25 jaar) van de diverse campussen in de VS bij elkaar te brengen en doormiddel van gebed en lofprijzing een geestelijke groei te realiseren. Er kwamen tweeduizend studenten naar de eerste conferentie in 1997. In de afgelopen 10 jaar is deze Amerikaanse organisatie enorm gegroeid. Er komen inmiddels tienduizenden bezoekers en van de cd’s die ieder jaar een muzikaal verslag doen van Passion, zijn er meer dan een miljoen verkocht. Vanaf het begin is de Bijbeltekst die Passion gebruikt Jesaja 26:8: Wij richten ons naar Uw uitspraken, wij zien uit naar U. Uw roem verkondigingen, dat is ons verlangen. Deze tekst is de kern van Passion. De studenten die naar Passion komen worden ook wel aan de hand van deze bijbeltekst de 268generation genoemd.

In totaal werken er 14 mensen voor Passion, bestaande uit drie teams: Sixstepsrecords, het evenemententeam en het kernteam.
Sixstepsrecords is het platenlabel van de beweging. Het team van Sixstepsrecords werkt met de artiesten en aanbiddingleiders die onder dit label gecontracteerd staan. Dat zijn de artiesten Matt Redman, Chris Tomlin, David Crowder en Charlie Hall. Naast het uitbrengen van de cd’s is het tevens het management van deze artiesten.
Het Passion evenemententeam plant en voert de conferenties uit, daarnaast begeleidt het de honderden vrijwilligers tijdens de conferenties.
Het kernteam bestaat uit de online winkel en de secretariële zaken, zoals accountancy en office management.

De Passion beweging is vooral groot in de VS. Elk christelijk tv- of radiostation kent Passion en weet wie de artiesten zijn die verbonden zijn aan de beweging. Deze artiesten behoren allemaal tot de platenmaatschappij Sixstepsrecords. En toevallig of niet is dit één van de christelijke platenmaatschappijen die geen verlies lijdt. De artiesten zijn op dit moment bijna allemaal de grootste in de christelijke muziekwereld. Geen Michael W. Smith of Rebecca st. James meer maar Chris Tomlin en David Crowder*band.
In deze tijd van internet kopen mensen niet veel cd's meer. Het meeste wordt gedownload via internet. Gratis downloadwebsites zoals Christiantorrents.com of christiandl.com leveren gratis christelijke muziek, legaal en illegaal. Al is de markt voor christelijke muziek groter in de VS dan in Nederland toch is de verkoop van cd's slecht net als in de overige genres van de muziek.

Klik hier voor deel 2

Deel 2: Passion: een nieuwe generatie?

Kerkelijke kaart
De VS is het meest godsdienstige land van het westen. Overal in de VS kun je de christelijke identiteit terug vinden. Als je op de eindeloze highways rijdt kom je vaak borden tegen met ‘Jesus saves’. Ongeveer 84 procent van de Amerikanen is religieus georiënteerd. Honderden lokale tv-stations en radio’s verspreiden de boodschap. Vrijwel nergens ontsnap je eraan. Je hoeft je autoradio maar aan te zetten en de kans is groot dat je ineens een strenge stem hoort die je aanmaant God te loven. Amerika telt meer dan 140 denominaties met tenminste 5000 gelovigen. Die 140 is nog maar 10 procent van alle kerken. Er zijn honderden sekten met minder dan honderd aanhangers. Hoe meer afgelegen de streek, hoe vreemder de sekte.

Sociale dienst
Het christelijk geloof is diep gegrondvest in de Amerikaanse cultuur. De VS werd gesticht door religieuze fanaten. De Pilgrim Fathers gingen naar de VS om hun geloofsovertuiging te praktiseren waar dat in Europa niet altijd kon. Ook de immigranten die naar de VS kwamen in de 17e, 18e eeuw namen niet alleen hun godsdienst mee uit Europa, maar ook hun ondernemingsgeest. Ze kwamen naar de nieuwe wereld om een beter bestaan op te bouwen. Deze ondernemingsgeest vind je nog steeds terug in de VS, ook in het geloof. Amerikaanse geestelijken hebben een rotsvast vertrouwen in het kapitalisme. God is hun product en net als de hamburger kun je Hem op veel verschillende manieren aan de man brengen. Massakerken schieten als paddestoelen de grond uit. In Houston, Texas liet pastoor Joel Osteen zelfs een heel overdekt stadium ombouwen tot een kerk met 16.000 zitplaatsen. In de modernste massakerken kun je zo een dag doorbrengen: ze hebben fastfoodrestaurants, cafés, sporthallen, soms vind je in het kerkgebouw zelfs een apotheek en een bank.

In Amerika is een kerk vaak veel meer dan een godshuis. Het is tegelijk een soort sociale dienst, waar vooral arme Amerikanen zwaar op leunen voor financiële steun, eten, kleding, gezondheidszorg en onderwijs. Bij een verhuizing kijken Amerikanen behalve naar een huis en een nette buurt naar de kerken in hun nieuwe woonplaats. Waar in de Europese welvaartsstaat een overheidsdienst uitkomst biedt voor veel problemen, ben je in Amerika op God en liefdadigheid aangewezen. De sociale geborgenheid en aanvullende hulp van de kerk komen heel goed uit. Velen geloven thuis vanaf de bank: voor de televisie. In steden in het midden van Amerika zijn er op zondag parkeerproblemen: zo veel kerkgangers zijn er.
Charles Groenhuijsen stelt in zijn boek 'Amerikanen zijn niet gek': “De meeste Amerikanen zijn in hun geloof heel traditioneel gebleven. Het heeft voor de Nederlandse waarnemer vaak een hoog Staphorstgehalte.” Er is geen ander rijk, ontwikkeld land met zoveel gelovigen. Veel oorspronkelijke Europese bewoners kwamen hier als religieus vluchteling. Het leven was vol gevaar en onzekerheden. Dat heeft vast de hang naar godsdienst versterkt.

Klik hier voor deel 3

Terug

Deel 3: Passion: een nieuwe generatie?

Opkomst christelijke jongerenbewegingen
De opkomst van christelijke jongerenbewegingen is vooral te zien in de laatste honderd jaar. De oorzaak hiervan zijn de culturele veranderingen. Afgelopen 100 jaar is er op sociaal en technisch gebied veel verandert. De rol van de vrouw, de tweede wereld oorlog en de komst van internet. Maar evenals in de rest van de westerse wereld leek ook in de VS goddelijk gezag aan betekenis in te boeten toen de flowerpower en vrijheidblijheid van de jaren '60 elke vorm van autoriteit ter discussie stelde. In Europa betekende dit een leegloop van de kerken. In Amerika was dit andersom. In de loop van de jaren ‘60 worden verschillende bewegingen opgericht. Zo zijn er verschillende algemene, christelijke en politieke jongerenbewegingen. In de jaren ’90 is er vooral een opkomst te zien van radicale christelijke jongerenbewegingen. Dit heeft ook te maken met de jongerencultuur van de jaren ’90 en het postmodernisme.

Het zelfontplooiingideaal is sinds de jaren zestig een belangrijk ideaal. Bevrijd van onderdrukkende structuren mag het individu zichzelf ontwikkelen. Naar buiten (emancipatie) en naar binnen (zelfontplooiing) Wat opvalt is dat jongeren veel praten over relaties, hun gevoelens, hoe ze ouders en anderen ervaren. Oudere generaties kunnen zich er zelfs ongemakkelijk bij voelen. Dit vermogen tot reflectie betekent echter niet dat ze stabiel of toegewijd zijn. Er wordt veel met seks geëxperimenteerd en bindingsvrees verraad veel onzekerheid. In de belevingscultuur zijn er door de veelheid aan stijlen en voorbeelden mogelijkheden te over om jezelf te maken. Je kiest jezelf. Keuzes worden steeds individueler. Decennialang werden keuzes in de jeugdcultuur bepaald door subculturen; tegenwoordig is iedereen zijn of haar eigen subcultuur. Jongeren willen niet in doelgroepen ingedeeld worden en houden niet van etiketten. Jongerenmarketeers krijgen dit door en denken tegenwoordig niet zozeer in termen van doelgroepen als in termen van geïndividualiseerde producten. Jongeren van nu vormen een plak-en-knipgeneratie. Ze stellen hun identiteit samen door van alles bij elkaar te zoeken.
Het wegvallen van de absolute maatstaven van wetenschap, religie en menselijke relaties heeft geleid tot een groot vacuüm. Dit is vruchtbare grond voor nieuwe vormen van spiritualiteit.

De Passion beweging heeft zo'n succes omdat het aansluit bij de moderne cultuur. Passion speelt in op de postmoderne jongeren. Veel van deze jongeren willen God voelen. Ze willen een persoonlijke relatie met God. Ze willen breken met de traditionele kerkbanden en zoeken een actievere vorm van geloven. De conferenties van Passion zijn conferenties waar expressie voorop staan. Jongeren kunnen hun geloof expressief beleven. Het maakt niet uit of je met je handen in de lucht staat of op de grond ligt of dat je gewoon rustig in je stoel zit. De keus is aan jou. Passion gebruikt muziek en pakkende preken waarin de jongeren opgezweept worden om iets te doen en niet stil te blijven zitten! Om een relatie met God aan te gaan. Om uit het veilige wereldje te stappen en actief bezig te zijn. Ze spreken de studenten met hun preken en acties op een persoonlijke individuele basis aan: jij kunt een verandering voor de samenleving betekenen!

Klik hier voor deel 4

Terug naar deel 2, 1

Deel 4: Passion: een nieuwe generatie

Bijbel boven bier
Vandaag de dag proberen jongerenbewegingen met hedendaagse middelen de jongeren weer naar de kerk te trekken. De nieuwe generatie christelijke jongeren schaamt zich niet voor hun geloof en verkiest in de studententijd de Bijbel boven het bier. Christelijke jongerenbewegingen in de V.S. en de rest van de wereld zien hun ledenaantal explosief stijgen. Begin jaren '90 was er een dieptepunt. Veel jongeren raakte los van de kerk en gingen hun eigen weg. De houding onder christelijke jongeren is nu heel anders. Jongeren raken steeds meer geïnteresseerd in God. De geestelijke openheid is groter, ook in kerken. Jongeren zijn daar de voortrekkers van. Veel christelijke jongerenbewegingen en organisaties proberen hun boodschap op een andere manier onder de aandacht te brengen om zo jongeren te trekken. Ze organiseren bijvoorbeeld concerten, cabaret voorstellingen of theaterstukken.

Toch maken christelijke jongerenorganisaties en bewegingen in de VS zich zorgen over recente onderzoekscijfers. Daaruit zou blijken dat van de generatie jongeren die nu opgroeit, over twintig jaar nog maar vier procent christen is. Deze uitkomst is recent gepubliceerd in het boek ‘The Bridger Generation’. Hoewel volgens sommige mensen het onderzoek rammelt, past de voorspelling wel bij een trend dat Amerikaanse christelijke jongeren steeds massaler afhaken. Dat concludeert de krant New York Times. Een aparte conclusie naast de groei van de christelijke jongerenorganisaties en bewegingen in Amerika. Diverse christelijke voorgangers en leiders van christelijke jongerenorganisaties zijn het erover eens dat dit getal de komende jaren nog veel verder gaat dalen. Ze merken allemaal dat jongeren het steeds moeilijker vinden om hun geloof overeind te houden in een cultuur die steeds meer wordt beheerst door cynisme over religie en vrije seksuele opvattingen, al dan niet ingegeven door muziekzenders als MTV. En daar proberen veel christelijke jongerenbewegingen op in te spelen om zo jongeren niet te verliezen.

Media
Maar hoe bereikt de Passion beweging studenten? En hoe gebruiken ze de media? De beweging zelf zegt dat ze niet communicatie en marketing strategieën gebruiken. Ze hebben geen marketing of communicatiebeleid. Ze willen zo klein mogelijk blijven, geen extreme dingen uithalen of per definitie groter groeien. Toch is dat tegenstrijdig. Ze jagen geen cijfers na maar ze willen wel zoveel mogelijk studenten bereiken. Dit doen ze door de studenten overal bij te betrekken en ze op de hoogte te houden van Passion ontwikkelingen doormiddel van mailings, podcasts en een weblog. Daarnaast gaan ze naar campussen om te zien wat er onder jongeren leeft en spelen daar op in. De cd’s van de aanbiddingleiders die bij Passion staan gecontracteerd worden door de beweging gepromoot tijdens conferenties, via mailings en via de internetsite. Daarnaast doet een ander bedrijf, EMI CMG die de cd's uitbrengt, ook nog aan allerlei promotie campagnes.

Door gebruik van internet kan de beweging veel jongeren bereiken en speelt de beweging in op de jongerencultuur. Daarnaast is nog steeds de mond-tot-mondreclame een effectief middel. Als je jongeren zelf andere jongeren laat vertellen waarom ze naar een christelijke jongerenbeweging gaan dan is dat veel effectiever dan andere promotie campagnes. Jongeren worden sneller overtuigd door leeftijdsgenoten dan één of andere flyer waar ze niets van begrijpen

klik hier voor deel 5

Terug naar deel 3, 2, 1

Deel 5: Passion: een nieuwe generatie?

Behoefte
Waarom is er zo'n grote behoefte aan christelijke jongerenbewegingen zoals Passion? Het geheim van Passion is dat de beweging 3 dingen tijdens hun conferenties combineert: aanbidding, preken en een roep tot actie. Dit is een succesvolle combinatie. Deze generatie van studenten staat te popelen om iets te kunnen betekenen voor andere mensen. Het is een trend onder jongeren om ontwikkelingswerk te doen. Steeds meer jongeren (christenen en niet-christenen) reizen af naar landen, zoals Kenia of Oeganda om daar te helpen bij projecten. Passion speelt daar op in. Zo heeft de organisatie de website Onemillioncan.com opgericht. Deze site is opgericht met als doel om geld in te zamelen voor projecten. Via Onemillioncan.com kunnen studenten een project uitzoeken en meehelpen. Doormiddel van vrijwilligerswerk of gelddonatie.

Veel jongeren verlaten de kerk omdat ze godsdienst stoffig vinden. Het hoort bij het verleden. De Passion beweging laat zien dat godsdienst helemaal niet stoffig is, dat het niet moet worden weggestoken in kerkbanken. Ze sluiten aan bij de jongerencultuur door het gebruik van allerlei vormen van media: internet, video's, muziek en mooie grafische vormgeving. Daarnaast laten ze zien dat godsdienst niet alleen voor ouderen is, dat iedereen het kan begrijpen. Dat doen ze doormiddel van heldere preken gebaseerd op hedendaagse keuzes van studenten, in bijvoorbeeld relaties. De preken zijn theologisch goed gegrond maar ook begrijpelijk gemaakt doormiddel van hedendaagse voorbeelden en eigen ervaringen.

Uniek karakter
Als je naar het landschap van christelijke jongerenbewegingen kijkt in de VS kun je zien dat Passion een uniek karakter heeft. Veel christelijke jongerenbewegingen zijn of te veel gericht op muziek of weer te veel op goede doelen. Door de combinatie van muziek, preken en een roep tot actie trekken ze veel studenten. De combinatie van deze drie elementen is goed uitgebalanceerd. De muziek is er alleen ter ondersteuning van de preken. Jongeren worden tot actie geroepen en kunnen zelf iets betekenen. Daarnaast is Passion een organisatie die je een familiegevoel geeft. Hoe groot de organisatie ook is toch is het heel makkelijk om persoonlijk contact te leggen met de mensen die voor Passion werken. Je kunt altijd terecht voor een gesprek of een bemoediging en dat versterkt het familiegevoel.
Veel christelijke jongerenbewegingen in de VS volgen nu in de voetstappen van Passion. Ze proberen hun conferenties ook zo in te richten dat het jongeren trekt. De sleutel naar succes is om luisteren naar jongeren en te horen waar zij mee bezig zijn en daar verder op in te spelen.

Passion heeft de juiste combinatie van elementen gevonden om jongeren (studenten) voor zich te winnen. Ze blijven dicht bij God en bij de kern van hun organisatie. De beweging wil Gods naam groot maken onder studenten en dat lukt ze. Zo lang ze dicht bij die kern blijven zijn ze succesvol maar zodra het allemaal te commercieel wordt, de focus meer op de artiesten wordt gelegd en de jongeren zich niet meer persoonlijk aangesproken voelen heeft de Passion jongerenbeweging zijn beste tijd gehad.

Terug naar deel 4, 3, 2, 1

Passion 2007!!

Happy new year to all!!!

I have been praying and wishing and hoping that God would give me the opportunity to go to Atlanta to be at the Passion conference on jan 1-4 2007! Unfortunately I had to stay home, but God did answer my prayers and I was able to watch most sessions online!My blogfriends Donna, Gail, Jess, Kim, Silke and Lisa were able to go! All were volunteers! And I thank them for letting the ones that stayed home know how things were going! Thank you guys! I found something on the 268blog that I wanted to share...Favorite Passion 07 moments! Those moments are definitelt the heighlight for me:-) All honor goes to:
tired volunteers, Donna, Gail, Jess, Kim, and Silke and to Miranda (FoG) for the pic:-)


Favorite P'07 Moments:

* everyone getting on their knees to pray (in an arena with not so flexible seats)

* the visualization in our minds of the Throne of God (thank YOU, FATHER, for Francis, this picture has been on my mind since)

* Matt's "Praise the Lord and Chris is short" (why does Matt win every time? :)

*"Matt Redman cannot change strings on a guitar; he says it's an honor for other people to change his strings on his guitars."-Chris Tomlin

*"Glorious, gutsy guilt"(Piper)

* Charlie's opening night, leading us in worship THROUGH past hurts, pains, stolen things, and lack of approval

*the cut of the Amarillius - it cut deeply.

* watching 24000 walking around in complete silence

* WAITING for God when there was nothing to do

* Beth asking us to "put our tape-measures away" because we know who we are in Christ (Yeah!)

* Global awakening...

* many many new songs about broken lives being fixed, and ourselves being rescued... oh, and better than just the repair jobs... the fact that despite our brokenness we SHINE

* Travis' drumstick breaking and flying off stage, and to the lyrics of "'Cause I know that You're alive/You came to fix my broken life" and realizing that not any human can fix a broken drumstick, really. Yet God fixes broken lives, hearts... and drumsticks with ease.

In 2008 Passion hopes to go abroad...there won't be a conference but there will be Passion:-) I'm excited!