Deel 4: Passion: een nieuwe generatie

Bijbel boven bier
Vandaag de dag proberen jongerenbewegingen met hedendaagse middelen de jongeren weer naar de kerk te trekken. De nieuwe generatie christelijke jongeren schaamt zich niet voor hun geloof en verkiest in de studententijd de Bijbel boven het bier. Christelijke jongerenbewegingen in de V.S. en de rest van de wereld zien hun ledenaantal explosief stijgen. Begin jaren '90 was er een dieptepunt. Veel jongeren raakte los van de kerk en gingen hun eigen weg. De houding onder christelijke jongeren is nu heel anders. Jongeren raken steeds meer geïnteresseerd in God. De geestelijke openheid is groter, ook in kerken. Jongeren zijn daar de voortrekkers van. Veel christelijke jongerenbewegingen en organisaties proberen hun boodschap op een andere manier onder de aandacht te brengen om zo jongeren te trekken. Ze organiseren bijvoorbeeld concerten, cabaret voorstellingen of theaterstukken.

Toch maken christelijke jongerenorganisaties en bewegingen in de VS zich zorgen over recente onderzoekscijfers. Daaruit zou blijken dat van de generatie jongeren die nu opgroeit, over twintig jaar nog maar vier procent christen is. Deze uitkomst is recent gepubliceerd in het boek ‘The Bridger Generation’. Hoewel volgens sommige mensen het onderzoek rammelt, past de voorspelling wel bij een trend dat Amerikaanse christelijke jongeren steeds massaler afhaken. Dat concludeert de krant New York Times. Een aparte conclusie naast de groei van de christelijke jongerenorganisaties en bewegingen in Amerika. Diverse christelijke voorgangers en leiders van christelijke jongerenorganisaties zijn het erover eens dat dit getal de komende jaren nog veel verder gaat dalen. Ze merken allemaal dat jongeren het steeds moeilijker vinden om hun geloof overeind te houden in een cultuur die steeds meer wordt beheerst door cynisme over religie en vrije seksuele opvattingen, al dan niet ingegeven door muziekzenders als MTV. En daar proberen veel christelijke jongerenbewegingen op in te spelen om zo jongeren niet te verliezen.

Media
Maar hoe bereikt de Passion beweging studenten? En hoe gebruiken ze de media? De beweging zelf zegt dat ze niet communicatie en marketing strategieën gebruiken. Ze hebben geen marketing of communicatiebeleid. Ze willen zo klein mogelijk blijven, geen extreme dingen uithalen of per definitie groter groeien. Toch is dat tegenstrijdig. Ze jagen geen cijfers na maar ze willen wel zoveel mogelijk studenten bereiken. Dit doen ze door de studenten overal bij te betrekken en ze op de hoogte te houden van Passion ontwikkelingen doormiddel van mailings, podcasts en een weblog. Daarnaast gaan ze naar campussen om te zien wat er onder jongeren leeft en spelen daar op in. De cd’s van de aanbiddingleiders die bij Passion staan gecontracteerd worden door de beweging gepromoot tijdens conferenties, via mailings en via de internetsite. Daarnaast doet een ander bedrijf, EMI CMG die de cd's uitbrengt, ook nog aan allerlei promotie campagnes.

Door gebruik van internet kan de beweging veel jongeren bereiken en speelt de beweging in op de jongerencultuur. Daarnaast is nog steeds de mond-tot-mondreclame een effectief middel. Als je jongeren zelf andere jongeren laat vertellen waarom ze naar een christelijke jongerenbeweging gaan dan is dat veel effectiever dan andere promotie campagnes. Jongeren worden sneller overtuigd door leeftijdsgenoten dan één of andere flyer waar ze niets van begrijpen

klik hier voor deel 5

Terug naar deel 3, 2, 1

No comments: